Pohřební služba a doplňkový prodej Dušan Drdák

Co je potřeba k vyřízení pohřbu

K vyřízení pohřbu si s sebou na pohřební službu vezměte občanský průkaz zesnulého(pokud nezůstal v nemocnici - tam si jej vyzvedneme sami), rodný a oddací list zesnulého - pokud jej máte a občanský průkaz zařizovatele pohřbu. Rovněž oblečení pro zesnulého přineste s sebou k nám.

Pohřební služba Drdák © 2012 powered by Petr Šimek